Kongre Programı

Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi, Yargı İşleyişinin
Hızlandırılması ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Time

17 Ekim 2016/ Pazartesi

10:30-12:00

Açılış Konuşmaları (Çırağan Balo Salonu)

10:30-11:00

Sayın Bekir Bozdağ – Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı - HSYK Başkanı

Sayın Fikret Mammadov – Azerbaycan Adalet Bakanı

Sayın Dr. Baseer Haidari – Afganistan Adalet Bakanı

Sayın Abdullahi Ahmed Jama – Somali Adalet Bakanı

11:00-12:00

Sayın Recep Tayyip Erdoğan -  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Aile Fotoğrafı 

12:00-13:30 Öğle Arası (Saray Teras)
  Salon 1 - ENDERUN / Salon 2 - ŞİMAL      / Salon 3-MABEYN /
13:30–14:30

Anayasa Yargısı ve Bireysel
Başvuru Hakkı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zühtü Arslan - Anayasa Mahkemesi Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. İgor Rogov - Anayasa Konseyi Başkanı - "Anayasal Yargının Yetki ve Sınırlamaları" - Kazakistan

2. Sona Salmanova-Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı -" Anayasal Yargının Yetki ve Sınırlamaları"- Azerbaycan

3. Dr. Altay Suroy - Anayasa Mahkemesi Üyesi - "Anayasa Mahkemelerinin Yargılama Yetkileri ve Kosova Örneği"-Kosova

4. Oleksandr Tupitskyi - Anayasa Mahkemesi Üyesi - "Ukrayna Anayasa Mahkemesi'nin Yetkileri ve Anayasa Adaletine Kişisel Erişim" - Ukrayna

Arabuluculuk

Oturum Başkanı: Zerrin Güngör - Danıştay Başkanı - Türkiye 

Konuşmacılar
1. Xhezair Zaganjori - Yargıtay Başkanı-" Tahkim ve Arabuluculuk Dahil Olmak Üzere Alternatif Anlaşmazlık Çözüm Metotları"-Arnavutluk

2. Dr. Amel Ketani - Kıdemli Öğretim Üyesi -"Arabuluculuk: İngiltere ve Galler'de Yasal Çerçeve" - İngiltere

3. Sergıy Mogyl - Yüksek Ekonomi Mahkemesi Başkan
Yardımcısı -"Ukrayna'daki Ekonomik Mahkemeler Tarafından Davaların İncelenmesinde Arabuluculuk Müessesesinin Uygulanmasına İlişkin Güncel Konular" – Ukrayna

4. Mohammad Mortada - Yargıtay Üyesi Tahkim ve Arabuluculuk Arasındaki İlişki" - Lübnan

Yargılamanın Hızlandırılması ve
Yargıda Eğitim

Oturum Başkanı:  İsmail Rüştü Cirit- Yargıtay Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar  
1. Abubakar Malami - Adalet Bakanı ve Federal Başsavcı - "Nijerya'da Yargı Sürecinin Hızlandırılması için Alınan Tedbirler"- Nijerya

2. Jean Fahed - Yargıtay Başkanı -"Yargı İdaresi" - Lübnan

3. Yılmaz Akçil - Adalet Akademisi Başkanı - "Türkiye'de Hâkim ve Savcıların Mesleğe Kabulü ve Eğitimi" - Türkiye

4. Mayssam Al-Noueiri - Adalet Bakanlığı Müsteşarı - "Yargı Mensupları Ön-Hizmet ve Hizmet İçi Eğitim; Nitelikli Personel Alımı" - Lübnan

14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:00

Anayasa Yargısı ve Bireysel
Başvuru Hakkı

Oturum Başkanı:  Mehmet Yılmaz-HSYK Başkan Vekili – Türkiye

Konuşmacılar  
1. Prof. Dr. Viktoriya Serzhanova - "Anayasaya Uyum Yasasının Kontrolü Üzerine Düşünceler" - Polonya

2.Mandakh Tsogtsayhan "Moğolistan Anayasası Değerlendirmesi: Temel İnsan Hakları ve Kişisel Başvuru Hakkı" - Moğolistan

3. Hasan Tahsin Gökcan- Anayasa Mahkemesi Üyesi - "Bireysel Başvuru Hakkı : Türkiye Örneği" - Türkiye

Arabuluculuk

Oturum Başkanı: Halil Koç - HSYK Daire Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. Doç. Dr. Mustafa Serdar Özbek- Başkent Üniversitesi-"Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi" - Türkiye

2. Donna Stienstra - Kıdemli Öğretim Üyesi-"Araştırmacının Perspektifinden Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk" - ABD

3. Laurel Beeler- Hakim-"Yargıcın Perspektifinden Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk" – ABD

4. Eka Zarnadze - Hakim- Gürcistan'da Mahkeme Arabuluculuğu Sorunları"- Gürcistan

5. Hakan Öztatar - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı- "Türkiye'deki Arabuluculuk Uygulamaları"- Türkiye


Yargılamanın Hızlandırılması ve
Yargıda Eğitim

Oturum Başkanı: Metin Yandırmaz - HSYK Daire Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. Doç. Dr. Elchin Khalafov- Hakimlik Akademisi Başkanı - "Azerbaycan'da Hakimlik Eğitim Sistemi" - Azerbaycan

2. Dr. Ilhama Gadimova – Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi- "Adli İşbirliğinde Teknolojinin Kullanılması" - Azerbaycan

3. Mykola Onıshchuk - Hakimler Okulu Rektörü - "Ukrayna'da Yargı Eğitimi" -Ukrayna

4. Nada Dakroub - Adli Araştırmalar Enstitüsü Başkanı - "Yargının İdaresi, Hakim ve Savcı ve Uzman Eğitimi"- Lübnan

16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:30

Tahkim

Oturum Onur Konuşmacısı: Ali Kopuz - TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Kırca-TOBB ETU Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Haider Ahmed Dafalla - Yüksek Mahkeme Başkanı - "Sudan'da Tahkimin Özellikleri" - Sudan

2. Doç. Dr. Alizade Mammadov - "Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi Tecrübesinde Uygulanan Hukuk" – Azerbaycan

3. Alexander G. Fessas - "ICC Tahkim" – Yunanistan

4. Dr. Sara Hourani - Dr.Argyro P. Karanasiou - Sürecin bütünlüğünün korunması: Yapay zekaya dayalı çevirimiçi uyuşmazlıkların çözümü (ODR) ve tahkimin yasal etkileri - Birleşik Krallık

5. Fatmira Mulaj - "Türk ve Arnavut Hukukunda Yabancı Hakem Kararların Tanınması ve Tenfizi" - Arnavutluk

Savcılık Kurumu ve Etkin Soruşturma

Oturum Başkanı: Mehmet Akarca- Yargıtay Başsavcısı
- Türkiye

Konuşmacılar 
1.  Prof. Dr. Hirokazu Kawaguchi - " Soruşturmanın Reformu (Özellikle: Duruşmaların Görselleşmesi) ve Japonya'da Suç Pazarlığının Kabulü" - Japonya

2. Dr. Hakan A. Yavuz - Lahey Adalet Müşaviri - "Daha Yetkin
Bir Ceza Adalet Sistemi İçin Güçlendirilmiş Savcılık Modeli" - Türkiye

3. Datin Paduka Zauyah Loth Khan- İkinci Başsavcı Yardımcısı-" Malezya'da Savcılık Kurumunun Yapısı ve Etkin Soruşturma " - Malezya

4. Faouzi Khamis - Hakim -"Savcılık Kurumunun Yapısı ve Etkin Soruşturma " - Lübnan

5. Mohammed Umar Etsu – Adalet Bakanlığı Kamu Davaları
Birimi Müdürü -"Savcılık Ofisi'nin Yapısı ve Etkin Soruşturma"- Nijerya

Yargılamanın Hızlandırılması ve
Yargıda Eğitim

Oturum Başkanı: Abubakar Malami - Adalet Bakanı ve Federal Başsavcı
- Nijerya 

Konuşmacılar
1. Ivan Prysiazhniuk - Ulusal Savcılık Akademisi Rektörü - "Ukrayna İleri Savcı Eğitiminin Bir Unsuru olarak AHİM Uygulamaları" – Ukrayna

2. Saltanat Tursınbyekov - Başsavcı Başyardımcısı - "Kazakistan'da Hakim ve Savcı Eğitimi" - Kazakistan

3. Arman Nurmahanbetov- Hukuk Makamları İhtisaslaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı - "Denetim Kurumları için Personel Eğitimi" –Kazakistan

4. Abdelhnine Touzani- Yüksek Yargı Akademisi İşbirliği Araştırmalar Çalışmalar Müdürü - "Fas Yargı Eğitimi" – Fas

5. Abdulkadir Koçyiğit – PTT Elektronik Hizmetler Daire
Başkanı – "Yargının Hızlandırılmasında Elektronik Tebligatın
Önemi" – Türkiye

 

 

18 Ekim 2016 / Salı

Saatler Salon 1 Salon 2

Salon 3

09:30-10:30

Tahkim

Oturum Başkanı: Prof Dr. Ziya Akıncı- İstanbul Tahkim Kurulu Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Astrid Deixler Hübner-"Avusturya'da Tahkim Mahkemeleri - Kurulum, Hakemlerin Nitelikleri ve Ret Gerekçeleri" - Avusturya

2. Prof. Dr. Martin Schauer- "Avusturya Hukukunda Tahkimin Sınırları" - Avusturya

3. Dr. Christoph Hurni -"İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi ve Bunun Uluslararası Tahkim'e olan Dostane Yaklaşımı" - İsviçre

4. Taida Šarkinović- "Yatırımcı-Devlet Tahkimi: Konular ve Sorunlar"- Bosna Hersek

Uluslararası İhalelerde Rekabet

Oturum Başkanı: Nevzat Özgür - Danıştay Daire Başkanı - Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Stefan Enchelmaier - "Avrupa Birliği Rekabet Kanunu: Yargı Mensupları için bir El Kitabı" - İngiltere

2. Doç. Dr. Gürsel Özkan - Danıştay Üyesi- "Kamu İhalelerinde Ulusal Muamele ve Ayrımcılık Yasağı" - Türkiye

3. Dr. Furkat Elmirzaev- "Maliye Sektöründe Rekabet Kanununun Rolü"-İngiltere

4. Kseniia Smyrnova-"Küresel Rekabet Yönetmelik Modelleri ve Rekabet Politikasının Uluslararası Hukuki Belgeleri"- Ukrayna

İkili ve Çok Taraflı
Uluslararası Anlaşmalar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Sarı - Beykent Üniversitesi İİBF Dekanı-Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof.Dr. Bekbosun Borubashov- "Kırgızistan-Türkiye İlişkileri" - Kırgızistan

2. Dr. Salimya Ganiyeva-"Yabancı Yatırımlar Alanında Kazakistan Devletinin Akdettiği İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar" -Kazakistan

3. Dr. Ferid Ahmedov - "Yukarı-Karabağ Sorunu: Yasal Sorumluluğun Tahkimi Sorunu" - Azerbaycan

4. Dr. Hakim Azizov - "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG)'ın Azerbaycan Satım Sözleşmeleri Hukukuna Etkisi"-Azerbaycan

10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00

Ombudsmanlık

Oturum Başkanı: Nihat Ömeroğlu - Kamu Başdenetçisi - Türkiye

Konuşmacılar
1. Ionel Oprea – Ombudsman - "Romanya'daki Ombudsmanlık Kurumunun İşlevleri" - Romanya

2. Naser Seraj - Ombudsman - "Ombudsman'ın Yargıya Erişimdeki Rolü ve Ayrımcılığın Önlenmesi" - İran

3. Prof. Dr. Amir Aliyev - Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı - Azerbaycan Cumhuriyeti Tecrübesinde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Mevzuatının Oluşumu ve Gelişimi"- Azerbaycan

4. Bogdan Kryklyvenko - "Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri- "İnsan Haklarını Koruma Konusunda Ombudsmanın Rolü" - Ukrayna

5. Ms. Vaska Bajramovska-Mustafa - Ombudsman - "Ombudsman'ın Mülteci Hakların Korunmasındaki Rolü"- Makedonya

 

Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması

Oturum Onur Konuşmacısı: Marou Amadou - Nijer Adalet Bakanı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Çalışkan- İstanbul Şehir Üniversitesi - Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Hang Jung Kim-"Güney Kore Yabancı Yatırım Kanunu: Teletıp Konusu" - Güney Kore

2. Prof. Dr. Serikbay Ydyrys- "Enerji Sektöründe Yatırımların Korunması: Kazakistan Örneği" – Kazakistan

3. Mossa Abas – "Irak Hukukunda Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü" - Irak

İkili ve Çok Taraflı
Uluslararası Anlaşmalar

Oturum Onur Konuşmacısı: Valdet Caferi- Makedonya Adalet Bakanı

Oturum Başkanı: Dr. Ferid Ahmedov- Azerbaycan Üniversitesi Rektörü- Azerbaycan

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Afsar Sadigov- "Azerbaycan Cumhuriyeti Yasalarında ve Uluslararası Sözleşme Tecrübesinde Yabancı Sermayelerin Hukuki Garantisi"- Azerbaycan

2. Dr. Parviz Abbasov - "Demokratik Toplum ve Serbest Piyasa Ekonomisi için Uluslararası İnsan Hakları Hukuku"- Azerbaycan
 
3. Dr. Nariman Khanahmadov- "Uluslararası Hukuk Açısından Dağlık Karabağ Sorunu" –Azerbaycan

 

12:00-14:00 Öğle Arası
 

Sosyal Program

 

  19 Ekim 2016 / Çarşamba

Saatler

Salon 1

Salon 2

Salon 3

09:30-10:45

Ceza Muhakemesi Hukukunda
Kanun Yolları

Oturum Onur Konuşmacısı: Hisham Faleh Ahmad Al Tal - Ürdün Yargıtay Başkanı

Oturum Başkanı: Dr. Ali Khashan, Palestine Former Minister of Justice and Member of the Venice Commission of the Council of Europe                         
Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Hans Heiner Kühne - "Ceza Muhakemesi
Hukukunda Kanun Yolları: Temyiz ve Kararın Bozulmasının
Etkileri" - Almanya

2. Doç. Dr. Yulia Chernyak - " Hukuk İşleri ve Aile Konularında Uluslararası Yargılamalarla ilgili olarak Ukrayna'daki Kanunlarda Yapılan Bazı Değişiklikler" - Ukrayna

3. Dr. Csaba Pal Ujkery-"Ceza Yargılamasında Kanun Yolları"-Macaristan

Sosyal Medya, Hukuki ve
Cezai Sorumluluk

Oturum Onur Konuşmacısı: Ali Abu Diak – Filistin Adalet Bakanı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Paola Todini - "İtalya'da Sosyal Medya ve Çocukların Kovuşturulması" - İtalya

2. Dr. Lutz Peschke - "Karşılaştırmalı ve Normatif Çalışmalarda Sosyal Medya" - Almanya

3. Brigitte Koppenhöfer – Hakim - "Sosyal Medya Kullanımı Düzenlenebilir mi veya Düzenlenmesi Gerekir mi? Almanya'daki Son Durum" - Almanya

Mültecilerin Hukuki Sorunları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray Ekşi-Yeditepe Üniversitesi - Türkiye

Konuşmacılar
1. Prof. Dr. Kay Hailbronner - Olağan Avrupa Sığınma Sistemi- Efsane mi yoksa Gerçek bir Kavram mı? Başarısızlığının Nedenleri ve Kavramın Geleceği Hakkında Görüşler ?"- Almanya

2. Ganna Onyshchenko - Adalet Bakan Yardımcısı- " Mültecilerin Yaşadıkları Hukuksal Sorunlar" - Ukrayna

3. Dr. Götz Schmidt-Bremme-"Yabancı Düşmanlığı ve Dışlamanın Ötesinde: Göçmenlerin ve Diyasporanın Topluma Dahil Edilmesi için Yerel Ortaklık ve Eylem"- Almanya

4. Ifeanyi Oche-obe - Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Birimi Genel Müdür Yardımcısı - "Mültecilerin Yasal Sorunları"- Nijerya

5. Muharrem Purbagheri- "Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Sosyolojik Sorunları" – İran

10:45-11:00 Kahve Arası

11:00-12:00

Ceza Yargılamasında Uzlaşma

Oturum Onur Konuşmacısı: Abdulaziz Bin Mohammed Al-Omar Suudi Arabistan Adalet Bakan Yardımcısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem Özen-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı - Türkiye

Konuşmacılar 
1.  Doç. Dr. Seydi Kaymaz- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi Başkanı - "Türk Hukukunda Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Artırılması" - Türkiye

2. Petr Kondratov - Hakim - "Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uygulama Mukayesesi" - Rusya

3. Ganzoring Gombosuren- Başsavcı Yardımcısı - "Ceza Yargılamasında Pazarlık, Müzakere ve Anlaşmazlıkların Çözümüne Yönelik Alternatifler" - Moğolistan

Uluslararası Yargısal Muafiyet

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Taşdemir- Gazi Üniversitesi-  Türkiye
 
Konuşmacılar 
1. Sikander Ahmed Shah - "Uluslararası Hukukun Hegemonik Yapısı (Yargısal Muafiyet ve Egemenlik Bağlamında) ve Anlaşmazlıklara Etkisi"- Pakistan

2. Zhenis Kembayev- "Ulusal Mahkemelerde Uluslararası Örgütlerin Yargısal Muafiyeti" -Kazakistan

3. Muhammad Munir-Şeriat Akademisi Başkanı - "Pakisan'da Yargısal Muafiyet" – Pakistan

Mağdur Hakları

Oturum Başkanı: Ashraf Rifi- Adalet Bakanı- Lübnan

Konuşmacılar 
1. Prof. Dr. John Sonsteng - "Ceza Hukuku Bağlamında Mağdur Hakları" - ABD

2. Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı- "Türk Ceza Hukukunda Mağdur Hakları"- Türkiye

3. Doç. Dr. Özgür H. Çınar - "Uluslararası Hukuk Işığında Birleşik Krallık'ta Mağdur Hakları" - İngiltere

4. Muhittin Özdemir - Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı-"Suç Mağdurlarına Yeni Yaklaşımlar: Türkiye Örneği" - Türkiye

12:00-12:15 Kahve Arası

12:15-12:45

KONGRE KAPANIŞ PROGRAMI

SALON:

Salon 3-MABEYN

Genel Değerlendirme: Bilim Kurulu adına Doç. Dr. Gürsel Özkan – Danıştay Üyesi - Türkiye
Kapanış Konuşması

12:45-14.00 Öğle Arası
 

Sosyal Program